Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นแนวทางหรือเอกสารที่อธิบายหลักการและมาตรการที่เว็บ ufabetutoredum7.com จัดทำขึ้นเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีความมั่นใจในการใช้บริการ และแบ่งปันข้อมูลกับเว็บไซต์

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราได้ให้ความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเราให้มีความปลอดภัยมากที่สุด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าใช้บริการเมื่อสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของเรา และยังได้รับข้อมูลการใช้บริการในบางส่วนอีกด้วย

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ของเราได้รับจากผู้ใช้บริการในขั้นตอนการสมัครสมาชิก และข้อมูลในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรามีเครื่องมือที่สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการได้

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่ได้รับมานั้นเว็บไซต์ของเราจะนำมาเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูล และมีการนำเอาข้อมูลในการใช้บริการมาศึกษา และพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกท่าน

 • การแชร์ข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี และไม่มีการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ 3 อย่างแน่นอน

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และมีมาตรการป้องกันที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่รับรองได้เลยว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยอย่างแน่นอน

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บไซต์ของเรามีนโยบายที่จะไม่ให้บริการแก่เด็ก และเยาวชน หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว โดยผ่านเจ้าหน้าที่ทีมงานของเราได้ที่ contact@ufabetutoredum7.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ในทันที และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในภายหลังที่ www.ufabetutoredum7.com

 • การติดต่อ

สำหรับผู้ใช้บริการท่านใดมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมงานของเราได้ที่ contact@ufabetutoredum7.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ได้รับการบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2015

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย และหากมีการแปลหรือเปลี่ยนแปลงในภาษาอื่นๆ เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้ก่อน

ผู้ให้บริการ ufabetutoredum7.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวตามสมควรโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครสมาชิก